Ullfors-gruppen

Vid årsskiftet 1995/1996 bildades den ideella föreningen Ullfors-gruppen, med ändamål att bevara och levandegöra Ullfors bruksby. Detta understöddes av myndigheterna genom en Riksintresseförklaring 1995.

Ullfors bruk anlades 1647-1649 vid Tämnarån i norra Uppland och var fram till 1929 ett vallonbruk.

Idag saknas industribyggnaderna (järnverk, sågverk och tegelbruk) men i gengäld har den bebyggelse som finns idag och den stora lantgården bevarats nära nog intakt från 1800-talets slut.

Ullfors-gruppen © 2010