Onsdag 15 sept kl 19.00 i Mumblingsgården


Lennart Wilhelmsson berättar

tema "En salig röra"

Kaffeservering Lotteri

Välkommen!