Kontakt

Ullfors-gruppens styrelse 2019

Ordförande: Britt Pagard

Vice ordförande: Christina Cederström-Ohlsson

Skattmästare: Berit Rosenberg

Ledamöter: Mauno Linna, Jessika Lindelöf, Ove Ivarsson

Ullfors IK:s representant: Maria Lindström

Suppleanter: Ann Larsson, Jonas Modigliani

Vill du bli medlem i Ullfors-gruppen?

Årsavgift 200 kr för medlem 50 kronor för familjemedlem.

pg 230106-7

SWISH 123 496 09 28

Kontakta oss på mail kontakt@ullfors-gruppen.se

eller

Tel.: 070-170 96 63

Postadress: Ullfors-gruppen

                  Ullfors Bruk 142

                  81591 Tierp

Ullfors-gruppen © 2010