Din vandring börjar i Bruksgatans södra

ände vid Mumblingsgården, som det

f.d. värdshuset heter. Det är förmodligen

från 1700-talet och har byggts om och

till många gånger. Det var vanligt med

värdshus vid de större bruken.

Ullfors värdshus omnämns i handlingar

från början av 1800-talet och ansågs då

vara ett trevligt ställe. Bruksbetjänter,

som var ungkarlar, bodde ofta med

helpension på respektive bruks värdshus.

Greven intog sina måltider här när han

var på inspektionsrond. En känd person som bott här är Bruno Liljefors. John Söderstedt, en speleman född 1805, ansågs som Byss-Kalles jämlike, begick självmord på värdshuset 1848.

Mumblingsgården är idag Ullfors-gruppens föreningshus. Där finns en fotoutställning med foton på hur bruket såg ut vid förra sekelskiftet.

Museer

I det tillhörande uthuset finns Bagarstugan och delar av en gemensamhetstvättstuga, liksom den stora stenmangeln på torkvinden.

Promenaden fortsätter utmed bruksgatan och du besöker Smedsstugan. Den är inredd som den såg ut vid sekelskiftet 1800/1900. Där kan du känna dofterna från vedspisen och fotogenlamporna och höra historien.

Besök sedan fähuset. Den enkla inredningen och en del föremål från en svunnen tid kan du se där.

När du passerar Brandboden på väg mot Hammarbacken, där den stora Mumblingshammaren står som ett monument över den tid när Ullfors var ett av Upplands mest betydande vallonbruk, kan du höra forsens brus, titta på kartan över bruket och besöka

Fortsätt till Arkivet och se de fåtaliga handverktyg som finns kvar i Ullfors.

Snickeriverkstaden.

Den är helt intakt som den såg ut när den slutade användas på 1940-talet.

Ullfors-gruppen © 2010